«Шерешевські читання «Рекодифікація договірного права в умовах інтеграційного розвитку України» - ActiveLex
Передплатили Lex? Вхід в Lex
06.12.2019

«Шерешевські читання «Рекодифікація договірного права в умовах інтеграційного розвитку України»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шерешевські читання «Рекодифікація договірного права в умовах інтеграційного розвитку України», яка відбудеться 6 грудня 2019 року в Національному університеті «Одеська юридична академія»».

Для участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, докторанти, практикуючі юристи, студенти.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Форма проведення: заочна

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 01 грудня 2019 року:

Надіслати на електрону адресу оргкомітету clconference.shr@gmail.com матеріали конференції, номер телефону для зв’язку, результати перевірки на плагіат, відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску та рецензію наукового керівника (для аспірантів, студентів та осіб, що не мають наукового ступеня).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

  • Обсяг тез доповідей до 4 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм);
  • Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм;
  • Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
  • На першому аркуші, по центру, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, навчального закладу;
  • По центру, жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого подається текст;
  • Список використаної літератури розміщуються наприкінці тексту і оформлюються згідно вимогам (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30);
  • Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому порядку.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Харитонов Євген Олегович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВО ЄС ТА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КОРЕЛЯЦІЇ У ГАЛУЗІ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба … [1, c. 37].

0969379992 – vash_mail@gmail.com

(Моб.номер)                (Електронна адреса)

Вул. Фонтанська дорога 71, кВ. 321, м. Одеса, 65009

(Ваша поштова адреса для отримання збірки)

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Пахман С.В. История кодификации гражданского права / Пахман С.В. – М. : Зерцало, 2004. – 267 с.

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ)

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який оформлений з порушенням зазначених вище вимог! 

P.S. Відповідно до Положення про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення академічного плагіату НУ ОЮА, не допускаються до розгляду наукові роботи, що мають менше ніж 50% оригінальності тексту.

Просимо Вас перевіряти наукові роботи завдяки рекомендованій програмі та  надсилати «screenshoot» результатів перевірки.

За  публікацію матеріалів учасником конференції сплачується внесок у розмірі 150 грн (електронна верстка – 100 грн). Кожна додаткова сторінка тез доповіді – 30 грн. Публікації для докторів наук – безкоштовна.

Для учасників конференції, які потребують відправлення збірки, необхідно додатково перерахувати 35 грн. для покриття поштових витрат з пересилки тез доповідей, можливо отримання збірника Новою Поштою.

Збірку матеріалів конференції планується розіслати всім учасникам протягом 14 днів з дня проведення конференції. Особи, які бажають отримати додаткові примірники збірок матеріалів конференції, можуть замовити їх завчасно в оргкомітеті.

На основі матеріалів конференції учасники мають право подати статті для друку у фаховому збірнику наукових праць «Часопис цивілістики» № 31 за рахунок коштів учасників конференції. (Деталі дивись на сайті)

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк».
Номер рахунку: 5168 7573 8302 9511
Призначення платежу: поповнення рахунку Кучерявенко Вікторії Сергіївні

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Кафедра цивільного права  Національно університету «Одеська юридична академія»
65009, Україна, м. Одеса, вул. Академічна, 9, каб. 41. тел.: (048) 719-88-11.
Аспірантка кафедри цивільного права
Кучерявенко Вікторія Сергіївна
моб. тел.: (099) 09 03 736
Ел. адреса: clconference.shr@gmail.com
Facebook
Instagram

Поширити: